STRUKTUR ORGANISASI

NO

NAMA

ALAMAT

JABATAN

1

KH. Herianda Dwiputra Siregar, Lc, M.Si Ngrame, Rt 02, Tamantirto, Kasihan, Bantul Pengasuh dan Pembina SD

2

Eko Sriwaloyo, S.Ag Ngrame, Rt 02, Tamantirto, Kasihan, Bantul Kepala Sekolah

3

Ulfa Nurul Wakhidah, S.Pd Ngrame, Rt 02, Tamantirto, Kasihan, Bantul Waka.Bid. Kurikulum dan Wali Kelas 3

4

Lutfi Munawaroh, S.Pd Krapyak Wetan, Rt 06, Panjangrejo, Pundong, Bantul Waka.Bid. Kesiswaan dan Wali Kelas 2

5

Hasnik Rosyidatun, S.Pd Dukuh, Rt 059,Gerbosari, Samigaluh, Kulon Progo Waka. Bid. Sar-Pras dan Wali Kelas 1

6

Yeni Paraswati, S.Pd Ngrame, Rt 02, Tamantirto, Kasihan, Bantul Waka. Bid. Humas dan Bimbingan Konsling

7

Sukisni, S.Pd Ngrame, Rt 02, Tamantirto, Kasihan, Bantul  Tendik dan Guru Kelas 1

8

Mifthahul Huda, S.Pd Widoro, Rt 05, Bangunharjo, Sewon. Guru Olah Raga

9

Muh. Naharuddin Makmur, S. Ag Panjer, Rt 001/Rw 009, Kebumen Guru Agama